cover min v2

Insights

Izstrādā digitālo platformu NILLTPFN likuma subjektiem

Nordexo komanda

Latvijas un Eiropas līmenī arvien pieaugot cīņai ar aizdomīgiem darījumiem un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, aizvadīto gadu gaitā būtiski pieaudzis to nozaru skaits, kam saimnieciskās darbības ietvaros nepieciešams izstrādāt Iekšējās kontroles sistēmu (IKS) un veikt klientu izpēti.

Turklāt pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā tiek pastiprināta sankciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) risku uzraudzība, nosakot virkni jaunu prasību attiecībā uz risku klasifikāciju un sankciju piemērošanu.

Par šo prasību ievērošanas uzraudzību atbildīgais Finanšu izlūkošanas dienests (FID) un Valsts ieņēmumu dienests (VID) veic pastiprinātas pārbaudes uzņēmumos saistībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma proliferācijas novēršanas likuma (NILLTPFN likums) ievērošanu.

Kā subjektiem optimizēt šo prasību īstenošanu, ņemot vērā, ka NILLTPFN likuma un sankciju likuma ievērošana ir sarežģīts un laikietilpīgs process? Atbildi uz šo jautājumu sniedz Latvijā izstrādāta digitālā platforma "nilln.lv", kas paredzēta NILLTPFN likuma subjektiem un pielīdzināmām personām.

Kas ir "nilln.lv" digitālā platforma?


Interneta platforma "nilln.lv" ir Latvijā izstrādāts automatizēts rīks, kas piemērots efektīvai darījumu uzraudzībai un klientu risku vadībai NILLTPFN likuma subjektiem un pielīdzināmām personām. "nilln.lv" darbību raksturo virkne ieguvumu, kas vienuviet pieejami NILLTPFN likuma subjektiem: būtiska risku mazināšana, zemas platformas lietošanas izmaksas un pieejamība mākoņrisinājuma veidā, ātra kontroles ieviešana un pielāgojamība ar ērtu un plašu konfigurēšanu, platformas vienkāršība un drošums. Platformas lietotājiem pieejams ne tikai ērti lietojams iekšējās izpētes rīku klāsts, bet arī virkne funkciju, kas klientu uzraudzības procesu padara vienkāršu un ātri izdarāmu.

Partneris un produkta attīstības vadītājs Daniils Vladimirovs norāda, ka “šī automatizēta rīka darbība ir balstīta mākoņpakalpojumā, nodrošinot, ka sistēmas darbība vienmēr ir balstīta uz aktuāliem normatīvajiem aktiem, sankciju sarakstiem, uzraugošo iestāžu vadlīnijām un kontroles prasībām, tādā veidā subjektiem atvieglojot ikdienas rūpes par klientu uzraudzību. Ikviens subjekts var vienkārši un ātri uzsākt darbību nilln.lv platformā, ja nepieciešams, veikt plašu IKS konfigurāciju un sākt savu klientu izpēti un uzraudzību, izmantojot interaktīvas anketas, automatizētu datu ieguvi no LR Uzņēmumu reģistra, kā arī automatizētu ar klientu saistīto personu pārbaudi sankciju sarakstos.”

Platforma ir izstrādāta, sadarbojoties tehnoloģiskā uzņēmuma Nordexo IT, kā arī konsultāciju un profesionālo metodisko materiālu un apmācību uzņēmuma Biznesa Konsaltinga Grupa speciālistiem.

Kam piemērota "nilln.lv" platforma?


Ar pienākumu izstrādāt IKS un veikt klientu sankciju un NILL risku kontroli saskaras tā dēvētie NILLTPFN likuma subjekti un pielīdzināmas personas. "nilln.lv" izstrādāta ārpakalpojuma grāmatvežu, auditoru, zvērinātu revidentu un nodokļu konsultantu klientu darījumu izvērtēšanai un risku uzraudzīšanai. Pirms sadarbības uzsākšanas ar klientu pienākums veikt klientu pārbaudi ir arī juridisko pakalpojumu sniedzējiem, tostarp zvērinātiem advokātiem un maksātnespējas administratoriem, kā arī nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem. Līdztekus šīm nozarēm tiek pieprasa darījumu uzraudzība veikšana arī pakalpojumu sniedzējiem un tirgotājiem citās sfērās.

Kādas iespējas ir "nilln.lv" digitālajā platformā?


NILLTPFN likuma subjektiem un pielīdzināmām personām "nilln.lv" digitālā platforma nodrošina universālu rīku pielāgojamās iekšējās kontroles sistēmas izveidei klientu izpētes veikšanai un risku pārvaldībai. Rīks automatizē ikdienas darbu, kā arī ļauj to pilnībā pielāgot subjekta darbības specifikai. Platforma sniedz iespējas:

  1. izpētes procesu vadību pārskatāmai klientu uzraudzības veikšanai;
  2. klientu izpētes anketas vienkāršotai informācijas ieguvei;
  3. klientu risku novērtējuma rīku atbilstoša darbības modeļa izvēlei;
  4. dokumentu krātuvi pārbaudes laikā iegūtās dokumentācijas uzglabāšanai;
  5. darījumu analīzi un apkopošanu risku kontrolei sadarbības ietvaros.

Platformas pieejamība jebkurā pasaules vietā un jebkurā diennakts laikā, izmantojot datoru vai viedtālruni, nodrošina elastību uzņēmuma darbībā un normatīvajiem aktiem atbilstošu nepieciešamo kontroles līmeni pār sankciju un NILL riskiem.

Vairāk informācijas NILLN.LV sākumlapā: https://nilln.lv

Published at 13.04.2022.