automation

Pakalpojumi

Digitalizācija

IKT sistēmas un darbarīki, procesu viedā automatizācija

Digitalizācija

Mēs vērtējam iekšējos procesus un piedāvājam palīdzību piemēroto IKT sistēmu un darbarīku ieviešanā, nodrošinot viedo automatizāciju un digitālo darba vietu izveidi.

manager v2
Daniils Vladimirovs

IT risinājumu vadītājs