eiropas jaunatnes dialogs v2

Pieredze

Eiropas Jaunatnes dialoga tiešsaistes aptaujas rīks

Nordexo komanda

Īstenojot Eiropas līmeņa projektu jauniešu iesaistei jaunatnes politikas veidošanā, Izglītības un zinātnes ministrija un portāls "jaunatneslietas.lv" īsteno Latvijas jauniešu aptauju 2020. Nordexo rūp jauniešu viedokļa uzklausīšanas iespējas, tāpēc uzņēmums nodrošināja tiešsaistes aptaujas rīka un līdzdalības platformas tehnisko izstrādi.

Aptaujā aicināti piedalīties bērni un jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem ar mērķi sniegt savu ieguldījumu Latvijas jaunatnes politikas plānošanā. Aptaujas mērķis ir uzzināt jauniešu viedokli par valstī esošo situāciju jaunatnes jomā. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti izstrādājot Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, ka arī citus nozaru politikas plānošanas dokumentus.

Apzinoties konkrētās lietotāju grupas specifiku, Nordexo izstrādāja interaktīvu rīku aptaujas aizpildīšanai, kas pieejams kā grupās, tā individuāli, nodrošinot lietotājiem ērtu un saprotamu tīmekļa vietni. Mēs esam gandarīti, ka varam būt daļa no projekta, kas patiešām var ļaut ikviena balsij tikt sadzirdētai un kuras mērķis ir uzlabot bērnu un jauniešu iespējas līdzdarboties mācību procesu uzlabošanā un interešu izglītības pieejamības paplašināšanā.

Aptauja notiek Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā un Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta "ES Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā" ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.

Publicēts 30.09.2020.