economic forum

Pieredze

Nordexo III starptautiskajā ekonomikas forumā

Nordexo komanda

2019. gada 1. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā Nordexo pārstāvji piedalīsies III Starptautiskajā ekonomikas forumā "BIZNESA ATBALSTS: kritiskie punkti, uz zinātni balstīti risinājumi, starptautiskā sadarbība". Daniils Vladimirovs, Nordexo vadītājs, un Dr.oec. Ilona Dubra, Nordexo padomniece, prezentēs Nordexo korporatīvo vīziju par digitālajiem risinājumiem kā efektīvu rīku uzņēmējdarbības vides ātrākai attīstībai ar prezentāciju "MVU biznesa procesu automatizācija postdigitālajā laikmetā".

Faktiski digitālā inovācija ir MVU attīstības stratēģiskais centrs digitalizācijas laikmetā. Ņemot vērā to, ka ceturtā rūpniecības revolūcija pēta visus tradicionālos veidus, kā veikt labāko biznesa praksi, uzņēmumiem jāattīsta jaunas prasmes un jāatrod piemēroti risinājumi, kas palīdzēs labāk darboties un tērēt mazāk resursu.

Biznesa procesu automatizācija (BPA) un robotu procesu automatizācija (RPA) patiesībā var pilnībā automatizēt dažādus biznesa procesus, piemēram, e-pasta apstrādi, rēķinu pārvaldību, algas un datu ievadīšanu. Izmantojot šodien pieejamos rīkus, mūsdienu MVU attīstības pamatu iespējams nostiprināt ar iekšējo procesu automatizāciju.

Globālie tēriņi RPA programmatūrai visā pasaulē 2018. gadā sasniedza aptuveni 680 miljonus USD. Tiek prognozēts, ka tie palielināsies par 57 procentiem salīdzinājumā ar gadu iepriekš, liecina jaunākie Gartner Inc. pētījumi. RPA programmatūras izdevumi pieaugs līdz USD 2,4 miljardiem 2022. gadā. Lielākie RPA ieviesēji ir banku nozares, apdrošināšanas kompāniju, komunālo pakalpojumu, kā arī telekomunikāciju uzņēmumu pārstāvji.

Sistemātiska mazu uzdevumu automatizācija nodrošina darba digitalizāciju, samazinot laiku un izmaksas uzdevumiem, kuriem nav nepieciešama cilvēka manuāla iejaukšanās. Robotizācija un automatizācija vienkāršā līmenī ir efektīva gan lieliem uzņēmumiem, gan MVU, tā ir ātrāka un lētāka un var efektīvi darboties mazākā mērogā. Nelielu uzdevumu automatizācija var padarīt noteiktus procesus par 80–100% produktīvākus, turklāt tam nav nepieciešams papildu piesaistīt speciālistus ar atbilstošām zināšanām un prasmēm.

Vairāk informācijas, biļešu iegāde: www.economicforum.lv

Publicēts 31.10.2019.