Vietnes noteikumi

Mūsu tīmekļa vietne. Nordexo IT.

SIA "Nordexo IT", reģ. Nr. 40203206226, Latvija.
  • Šīs tīmekļa lapas, to saturs, kā arī katras atsevišķās lapas saturs un izkārtošana, lapu kolekcijas un šajās lapās pieejamie dati vai citi materiāli pieder Nordexo (SIA "Nordexo IT", reģ. Nr. 40203206226, Latvija).
  • Jums ir atļauts datorā glabāt izrakstus no Nordexo lapām un izdrukāt to kopijas tikai personiskai nekomerciālai lietošanai, kā arī padarīt par pieejamu sabiedrībai Nordexo lapas. Jums ir atļauts izmantot un izplatīt nepieciešamos nelielus Nordexo lapu izrakstus, lai nodrošinātu tiešu saikni ar lapām un interneta meklēšanas rīkiem. Ir aizliegta jebkāda cita veida izmantošana, pavairošana, tulkošana, pielāgošana, sakārtošana, jebkādas citas Nordexo lapu izmaiņas, izplatīšana vai glabāšana jebkādā formā un jebkādā veidā, pilnībā vai daļēji, bez iepriekšējas Nordexo rakstiskas atļaujas. Dažās tīmekļa lapās ir vizuāli materiāli un attēli, kas ir bezmaksas komerciālai un nekomerciālai lietošanai drukātā un digitālā formātā. Uz šāda veida vizuālo materiālu neattiecas iepriekšminētās prasības.
  • Nordexo tīmekļa lapas tiek sniegtas tādas, kādas tās ir, un bez jebkāda veida izteiktām vai netiešām garantijām attiecībā uz šo lapu pareizību, precizitāti, uzticamību vai pieejamību vai kā citādi. Nordexo negarantē, ka šajās lapās vai serverī, kas tās padara pieejamas, nav kaitīgu komponentu. Nordexo patur tiesības jebkurā laikā pārskatīt tīmekļa lapas vai atsaukt piekļuvi tām. Nordexo nav atbildīgs par trešo personu radītiem vai publicētiem materiāliem, uz kuriem Nordexo tīmekļa lapās ir norādīta saite.
  • Nekādā gadījumā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar neuzmanību, Nordexo, kā arī neviens no tā vadītajiem vai darbiniekiem nav atbildīgs par tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas izriet no lietojuma vai nespējas izmantot šīs lapas.
  • Jebkurus strīdus, kas saistīti ar šo tīmekļa lapu izmantošanu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem izskata vispērējās jurisdikcijas tiesās Latvijas teritorijā. Nordexo patur tiesības grozīt šo līgumu un ar to saistītos pielikumus. Lai iepazītos ar grozījumiem, Jums laiku pa laikam ir jāpārskata lietošanas noteikumi, paziņojums par konfidencialitāti un sīkdatņu politika.